Programa d'estudi - Nivells 7 i 8 (Batxillerat)

Socis a l'estudiObjectius específics

 • Adquirir una bona orientació i prendre contacte amb l'ambient universitari
 • Preparar l'accés a la universitat
 • Realitzar amb èxit el treball de recerca
 • Rebre models de competència professional
 • Adquirir un criteri propi a l'hora d'escollir les lectures

Mitjans per assolir-los

 • Convivències d'estudi i jornades de treball els caps de setmana per adquirir l'hàbit de l'esforç continuat, sabent dosificar el descans, i del treball en grup
 • Sessions i col·loquis amb professionals i universitaris
 • A través dels mitjans de formació descobrir també la dimensió solidària del treball i la vocació de servei
 • Amb la preceptuació ajudar a discernir la pròpia vocació professional
 • Prendre contacte amb l`ambient universitari amb la participació en el congrés universitari UNIV i en les activitats organitzades pel CMU Monterols
 • Ajuda per afrontar amb èxit l'accés a la universitat

Socis a l'estudiActivitats auxiliars

 • Pla personal de lectures i servei de préstec de les recomanacions
 • literàries per a cada soci
 • Sessions i col·loquis amb professionals i universtitaris
 • Organització d'una convivènca d'estudi per preparar cada
 • convocatòria d'exàmens trimestrals
 • Sessions metodològiques i seguiment personal del treball de recerca
 • Presentació de ponències al congrés universitari UNIV

 

Per a cada nivell del Club Valldaura, plantegem objectius diferents: