Programa d'estudi - Nivells 1 i 2 (5è i 6è primària)

Socis a l'estudiObjectius específics

 • Ambient d'studi, silenci i aprofitament del temps
 • Respecte pel treball dels altres
 • Acostumar-se a un horari de treball: puntualitat
 • Correcte ús de l'agenda escolar
 • Adquirir l'hàbit de la bona presentació en apunts i treballs
 • Ordre del material d'estudi: disposar del material necessari abans de començar
 • Adquirir l'hábit de la lectura freqüent

 

Mitjans per assolir-los

 • Horari de la sala d'estudi de 18 a 19h.
 • El professor vetlla per l'ambient de silenci i treball a l`aula
 • Revisió diària de l'agenda escolar i supervisió del treball realitzat
 • El professor de l'aula revisa l'ordre material i que el soci compti amb
 • el material necessari
 • Elaboració d'informes mensuals per informar els pares de l'aprofitament de l'aula d'estudi
 • Un cop acabats els deures s'ocupa el temps restant amb l'aula de
 • lectura i el taller de redacció

 

Socis a l'estudiActivitats auxiliars

 • Implantació de l'aula de lectura pels socis que han acabat els deures. El professor té una carpeta per portar el control de préstec i fer-ne el seguiment dels llibres llegits per cada soci
 • Implantació del taller de redacció un cop els alumnes han acabat la feina se'ls hi dona un conte començat que s'ha d'acabar
 • Monogràfic de lectura eficaç (cada dos anys): curs de 4 sessions per ensenyar les eines per augmentar l'eficiència lectora dels socis
 • Classes d'anglès (fora del temps d'estudi) per complementar l’anglès que els socis reben a l’escola
 • Classes d'ofimàtica (fora del temps d'estudi) per treure el màxim rendiment als recursos informàtics

 

 

Per a cada nivell del Club Valldaura, plantegem objectius diferents: