Programa d'estudi - Nivells 3 i 4 (1er i 2on ESO)


Socis a l'estudiObjectius específics

 • No conformar-se només amb fer els deures: sino amb portar les matèries al dia
 • Millorar la intensitat i la qualitat de l'estudi
 • Aprendre a ser constant en la feina
 • Adquirir les estratègies bàsiques per l'estudi eficaç segons les matèries
 • Adquirir interès per la pròpia formació descobrint la trascendència del propi treball i la responsabilitat que se'n deriva
 • Fomentar el gust per la bona literatura

Mitjans per assolir-los

 • Horari de la sala d'estudi de 18 a 19h.
 • El professor revisa l'agenda i ajuda a fer una planificació, animant a estudiar cada dia la matèria que s'ha avaçat aquell dia
 • Marcar objectius de millora acadèmica amb l'ajuda del preceptor
 • Un cop acabats els deures s'ocupa el temps restant amb l'aula de lectura i el taller de redacció
 • Un cop acabats els deures s'ocupa el temps restant amb l'aula de lectura
 • A través dels mitjans de formació conèixer les virtuts associades al treball i descobrir-ne el seu valor trascendent

Socis a l'estudiActivitats auxiliars

 • Pla personal de lectures i servei de préstec de les recomanacions
 • literàries per cada soci
 • Començar a realitzar convivències d'estudi per preparar els exàmens
 • trimestrals
 • Aula de lectura pels socis que han acabat els deures. El professor té
 • porta el control de préstec i fa el seguiment dels llibres llegits
 • Classes d'anglès (fora del temps d'estudi) per complementar l'anglès que els socis reben a l'escola
 • Classes d'ofimàtica i mecanografia (fora del temps d'estudi) per
 • treure el màxim rendiment als recursos informàtics

 

Per a cada nivell del Club Valldaura, plantegem objectius diferents: